Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej
1.1 Ogólna charakterystyka:
a) lokalizacja – dz. nr 770 w m. Rudna,
b) Teren projektowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania.
Dokumentacja ma uwzględniać wykonanie:
- miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt meba,
- odwodnienia powierzchniowego.
Miejsca postojowe należy tak usytuować aby optymalnie wykorzystać powierzchnię
i wydzielić maksymalną ilość miejsc postojowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Pl. Zwycięstwa 15
Rudna 59-305
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
Rudna 59-305
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in