Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala SP ZOZ w Świdniku.

Zadanie podzielone jest na 4 pakiety :

Pakiet Nr 1 - Sprzęt jednorazowego użytku,
Pakiet Nr 2 – Kaniule do żył obwodowych,
Pakiet Nr 3 – Kaniule do żył obwodowych,
Pakiet Nr 4 – Zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, nośniki antybiotyków,


Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy, dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in