Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

» Notice description

II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
II.4.1) Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów
Pakiet nr 1 - Worki foliowe
Pakiet nr 2 - Ręczniki i papier toaletowy
Pakiet nr 3 - Środki piorące
Pakiet nr 4 - Środki do utrzymania czystości I
Pakiet nr 4 - Środki do utrzymania czystości II
Pakiet nr 6 - Sprzęt do utrzymania czystości I
Pakiet nr 7 - Sprzęt do utrzymania czystości II

II.4.2) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 13:00


» Location

Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Suitcases and bags

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in