Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009: - włochatka; - gatunki lęgowe; - gatunki migrujące i zimujące

» Notice description

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009:
1.1. włochatka;
1.2. gatunki lęgowe;
1.3. gatunki migrujące i zimujące
2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz
na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego – w zakresie następujących gatunków ptaków:


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a, 1b i 1c do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.02.2021 | 09:00


» Location

85-009 Bydgoszcz


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in