Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Sekcji Systemów Obsługi Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.494.2020)

» Notice description

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Sekcji Systemów Obsługi Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in