Zadaszenie łukowe boksów na odpady

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na zadaszeniu łukowym boksów na odpady.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in