Dostawa roztworów do dializy dla SPWSZ w Szczecinie

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę roztworów do dializ dla SPWSZ w Szczecinie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Arkońska 4
Szczecin 71-455
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in