Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych wraz z dostawą i wyrównaniem na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca
może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
Wartością zamówienia jest wartość poszczególnych części zamówienia.
Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.
Wartością zamówienia jest wartość poszczególnych części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części:
A. CZĘŚĆ 1
Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z dostawą i wyrównaniem, przy użyciu kruszywa drogowego kwarcytowego, w ilości 1 000,00 ton na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
B. CZĘŚĆ 2
Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-63,0 mm wraz z dostawą i wyrównaniem w ilości 1 500,00 ton na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Stanisława Papczyńskiego 1
Puszcza Mariańska 96-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Puszcza Mariańska
Stanisława Papczyńskiego 1
Puszcza Mariańska 96-330
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in