Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z obszaru nowych technologii

» Notice description

Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z obszaru nowych technologii, obejmuje w szczególności:
1. współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z obszaru nowych technologii;
2. współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i zagranicą, z obszaru nowych technologii;
3. współtworzenie strategii programowej z obszarów nowych technologii;
4. opiniowanie i rekomendowanie projektów z obszaru nowych technologii;
5. organizacja realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń z dziedziny nowych technologii, w tym:
a) opracowywanie koncepcji projektów,
b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów,
c) przygotowywanie dokumentacji projektów,
d) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów,
e) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
f) prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów w elektronicznym systemie zarządzania projektami,
- zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami;
6. przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań oraz archiwizacja dokumentacji, w ramach realizowanych projektów, zgodnie z przyjętymi w IAM procedurami i regulacjami;
7. współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie komunikacji projektów z obszaru nowych technologii.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office services

» Buyer data

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in