Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu ulicy Pogodnej w Cielu oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla ulicy Pogodnej w Cielu.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Białe Błota
Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in