Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 – siedliska przyrodnicze; -ryby i minogi

» Notice description

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 – siedliska przyrodnicze; -ryby i minogi.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:
2.1. Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 – siedliska przyrodnicze;
2.2. Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 – ryby i minogi;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.02.2021 | 09:00


» Location

85-009 Bydgoszcz


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in