Realizacja dostaw artykułów z grupy 032 warzywa i owoce oraz z grupy 153 warzywa kwaszone do Zakładu Karnego w Herbach.

» Notice description

Realizacja dostaw artykułów z grupy 032 warzywa i owoce oraz z grupy 153 warzywa kwaszone do Zakładu Karnego w Herbach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 części, co oznacza, że dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Część I Artykuły z grupy 032 warzywa i owoce:
1 Buraki ćwikłowe 03221111-7 Buraki świeże, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych, w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 9 500
2 Cebula 03221113-1 Cebula świeża, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , nie przerośnięta w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 10 400
3 Kapusta biała 03221410-3 Kapusta biała w główkach prawidłowo związanych świeża , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 13 400
4 Marchew 03221112-4 Marchew świeża , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 11 200
5 Pietruszka 03221110-0 Pietruszka korzeń świeża bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg) kg. 5 800
6 Kapusta czerwona 03221110-3 Kapusta czerwona w główkach prawidłowo związanych świeża, bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 1 600
7 Seler 03221110-0 Seler korzeń świeży bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 15 kg kg. 5 500
8 Ziemniaki jadalne 03212100-1 Ziemniaki jadalne o świeżym wyglądzie bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 15kg kg. 81 500
9 Por 03221110-0 Por świeży ,nie obcinany , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń , i zmian gnilnych w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego w workach do 15kg). kg. 1 200
10 Jabłka 03222321-9 Jabłka świeże, przeznaczone do obrotu i spożycia , średnica min. 60 mm. Owoce jednolite odmianowo i wielkością w partii, dojrzałe, bez zmian chorobowych, zdrowe, jędrne, czyste, nie uszkodzone mechanicznie, bez uszkodzeń skórki i miąższu, soczyste w skrzynkach do 15kg kg. 11 400
11 Ogórek zielony 03221270-9 Owoce całe , świeże , zdrowe , prawidłowo wybarwione , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , w opakowaniach do 5 kg . kg. 1 370
12 Pomidory 03221240-4 Owoce całe , świeże , jędrne , zdrowe , prawidłowo wybarwione bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych w opakowaniach do 5 kg . kg. 2 800
13 Papryka świeża 03221230-7 Owoce papryki czerwonej, żółtej lub zielonej, różnych odmian, czystych bez uszkodzeń mechanicznych, prawidłowo wybarwione, wielkość, kształt i barwa owocu charakterystyczna dla danego rodzaju i odmiany ,wolne od szkodników i ich pozostałości Barwa od jasno do ciemno czerwonej, jasno do ciemnożółtej lub zielona, zależnie od odmiany, konsystencja twarda, jędrna, smak i zapach charakterystyczny dla papryki słodkiej, bez posmaków i zapachów obcych; bez zewnętrznych oznak zepsucia lub gnicia, bez szkodników i ich pozostałości zgodna z deklaracją producenta lub dostawcy. Opakowanie : worek siatkowy z tworzywa sztucznego lub skrzynia do 5kg kg. 200
14 Kalafior 03221420-6 Kalafior w główkach prawidłowo związanych świeży , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg . kg. 1 000
15 Brokuły 03221430-9 Brokuły w główkach prawidłowo związanych świeże , bez zanieczyszczeń , uszkodzeń i zmian gnilnych , bez liści zewnętrznych , w workach siatkowych z tworzywa sztucznego do 30 kg . kg. 500
16 Pieczarki 03221260-6 Świeże, duże, zdrowe, w Kl. I bez uszkodzeń powodujących obniżenie wartości użytkowej, czyste, w skrzyneczkach plastikowych do 5 kg kg. 110
Część II Artykuły z grupy 153 warzywa kwaszone:
1 Kapusta kwaszona biała 15331142-4 Produkt otrzymany z poszatkowanej białej kapusty , poddanej kwaszeniu poprzez zasolenie i fermentację o barwie do lekko kremowej. Konsystencja chrupiąca, twarda, bez sztucznych barwników i konserwantów. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, nie dostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości . Materiał opakowaniowy ;beczka lub wiadro plastikowe ze szczelną pokrywą do 120 kg(Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego do 20kg). kg. 5 700
2 Ogórek kwaszony 15331000-7 Ogórki kwaszone , wielkość ogórków nie normalizowana, zalane solanką z naturalnymi przyprawami . . Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, nie dostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości . Materiał opakowaniowy ;beczka lub wiadro plastikowe ze szczelną pokrywą do 120 kg (Ilości zamawiane do Oddziału Zewnętrznego do 20kg). kg. 5 400
W zależności od potrzeb zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości realizowanych dostaw z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w ofercie.
Dostawy mają być realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail), według jego potrzeb do:
1) magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28
2) magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Termin realizacji zamówionej partii towaru – nie dłuższy niż 72 godziny od momentu złożenia zamówienia. Dostawy realizowane będą w dni powszednie do godziny 1130 przez dostawcę, z którym zostanie zawarta umowa (załącznik nr 6 i 7).
Wykonawca wystawiać będzie każdorazowo fakturę VAT, płatną przez zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Podana ilość asortymentów jest szacunkowa i może ulec zmianie. Z tego powodu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Dostawa na koszt dostawcy z wniesieniem na wskazane miejsce do:
1. magazynu żywnościowego Zakładu Karnego w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28
2. magazynu żywnościowego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Herbach, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6.
Środek transportu musi odpowiadać warunkom sanitarnym oraz przepisom HACCP.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Krótka 28
Herby 42-284
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Crops

» Buyer data

Zakład Karny
Krótka 28
Herby 42-284
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Agricultural and horticultural products, livestock category published on OnePlace in last 10 days.