Dostawa urządzeń klasy UTM z instalacją i wdrożeniem, do zabezpieczenia systemów komputerowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa :
1) Zakup urządzeń klasy UTM z instalacją i wdrożeniem do zabezpieczenia systemów
komputerowych zlokalizowanych w budynkach :
a. Administracja – 1 szt. UTM-A
b. Przychodnia Specjalistyczna – 1 szt. UTM –B
c. Szpital Powiatowy – 1 szt. UTM-C
CPV: 30230000-0; 30213300-8.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Przemysłowa 44
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
Przemysłowa 44
Bełżyce 24-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in