Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczenia jonów na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczenia jonów na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
Wykonawca dostarczał będzie odczynniki sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego. Ilości badań/oznaczeń i kontroli przewidywane w okresie obowiązywania umowy określone są w Części III SIWZ – Załącznik A do Formularza oferty. Oferowany w ramach dzierżawy analizator musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.186 z późn.zm.). Oferowane odczynniki i analizator muszą być fabrycznie nowe, a także posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, umożliwiające ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Korczaka 1
Kamienna Góra 58-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in