„Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie”

» Notice description

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:
- budowie budynku zaplecza boiska sportowego wraz z instalacjami elektryczną, grzewczą, wentylacyjną, wodociągowo-kanalizacyjną,
- dostawie i montażu wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego,
- zagospodarowaniu terenu wokół budynku zaplecza,
- budowie oświetlenia boiska,
- przebudowie boiska i bieżni,
- przebudowie siedzisk (trybun dla kibiców),
- robotach towarzyszących (w tym regulacyjnych i geodezyjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.
Zamówienie obejmuje również uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku zaplecza oraz skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy świetlenia boiska.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 12:00


» Location

Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Pątnów
Pątnów 48
Pątnów 98-335
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in