„NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH„

» Notice description

Wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg z pełnym przygotowaniem przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco – szacunkowo 500 ton wbudowanej mieszanki przy średniej głębokości 5 cm , lecz nie więcej jak do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 08:45


» Location

ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in