Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej w Katowicach

» Notice description

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej w Katowicach w zakresie:
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1676m3.
2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 677mb.
3. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 160mb
4. Nawierzchnia.
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 50cm – 998m2
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 998m2.
5. Chodnik
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 25cm – 80m2,
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 80m2
6. Jezdnia
 Ułożenie nawierzchni z SMA. gr.5cm – 100m2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 09:55


» Location

ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in