Kompleksowa obsługa serwisowa cyfrowej maszyny drukującej Xerox Color 1000 Press (w okresie 24 miesięcy)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej cyfrowej maszyny drukującej Xerox Color 1000 Press (w okresie 24 miesięcy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do Siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in