Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań:
ZADANIE 1 – Świetlica Wiejska w Borzęcinie - Inwestycja realizowana będzie na działce 32/43 w miejscowości Borzęcino, gmina Dębnica Kaszubska.
ZADANIE 2 - Dom Ludowy w Budowie - Inwestycja realizowana będzie na działce nr 223/2 w miejscowości Budowo, gmina Dębnica Kaszubska.
ZADANIE 3 – Świetlica Wiejska w Łabiszewie - Inwestycja realizowana będzie na działce nr 2/4 w miejscowości Łabiszewo, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 4 – Świetlica Wiejska w Skarszewie Górnym - Inwestycja realizowana będzie na działce nr 34/17 w miejscowości Skarszów Górny, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 5 – Świetlica Wiejska w Gogolewie - Inwestycja realizowana będzie na działce 5/34 w miejscowości Gogolewo, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 6 – Świetlica Wiejska w Starnicach - Inwestycja realizowana będzie na działce 1/46 w miejscowości Starnice, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 7 – Świetlica Wiejska w Podwilczynie - Inwestycja realizowana będzie na działce 52/1 w miejscowości Podwilczyn, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 8 – Świetlica Wiejska w Podolu Małym - Inwestycja realizowana będzie na działce 65 w miejscowości Podwilczyn, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 9 – Świetlica Wiejska w Jaworach - Inwestycja realizowana będzie na działce 44 w miejscowości Jaworach, gmina Dębnica Kaszubska,
ZADANIE 10 – Świetlica Wiejska w Motarzynie - Inwestycja realizowana będzie na działce 107/4 w miejscowości Motarzyno, gmina Dębnica Kaszubska.
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawarte zostały w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do SIWZ od nr 8 do nr 17.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ks. Antoniego Kani 16a
Dębnica Kaszubska 76-248
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dębnica Kaszubska
ks. Antoniego Kani 16a
Dębnica Kaszubska 76-248
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in