Budowa lądowiska dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, skrzydło „C” z nadbudową istniejącej windy i klatki schodowej w skrzydle „B”, działka nr ew. ¾ (obręb 10 ark. 5) przy ul. K. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa lądowiska dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, skrzydło „C” z nadbudową istniejącej windy i klatki schodowej w skrzydle „B”, działka nr ew. ¾ (obręb 10 ark. 5) przy ul. K. Szymanowskiego 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Szczegółowy zakres robót oraz istotne warunki techniczne i organizacyjne zawiera dokumentacja
techniczna do poszczególnych etapów stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji:
- przedmiary robót
- specyfikacja wykonania i odbioru robót
- projekt budowlany

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 11
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in