„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów w 2021 roku.”

» Notice description

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych oraz odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów poprzez odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych poprzez składowanie lub przekazanie uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Sułów 63
Sułów 22-448
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Sułów
Sułów 63
Sułów 22-448
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in