Rozbudowa zaplecza warsztatowego dla Ochrony Wybrzeża w Ustroniu Morskim

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dobudowie budynku garażowego z częścią na kotłownię opalaną paliwem stałym ( dla nowoprojektowanej części oraz istniejących pomieszczeń ) oraz przechowywania samochodu specjalistycznego OW typu Scania o wys. 3,87m wraz z kanałem inspekcyjnym pojazdów. Ponadto przebudowa istniejącej stalowej wiaty garażowej w celu zwiększenia wysokości użytkowej obiektu do garażowania wysokich maszyn i urządzeń o wysokość 1,61m ( z wys. 2,58m i 3,18m do wys. 4,19 i 4,79m w świetle – dach jednospadowy ). Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącego przyłącza energetycznego kolidującego z przedmiotową rozbudową oraz przełożenie istniejącego kabla energetycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest
w Załączniku nr 1do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:30


» Location

Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in