Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego ul. Wyzwolenia w Brzeźcach 2. Projekt rozbudowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące 3. Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo- rowerowego. 4. Projekt przebudowy ul. Cichego w Pszczynie 5. Projekt przebudowy ul. Doświadczalnej w Czarkowie 6. Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Czarkowie 7. Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie 8. Projekt przebudowy ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie 9. Projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Księżycową 10. Projekt rozbudowy ul. Wolności w Piasku 11. Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i ul. Gajowej w Pszczynie 12. Projekt rozbudowy ul. Wilczej w Studzienicach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

1.1. Projekt przebudowy drogi transportu rolnego ul. Wyzwolenia w Brzeźcach
1.2. Projekt rozbudowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące
1.3. Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Pszczynie w celu wykonania ciągu pieszo- rowerowego
1.4. Projekt przebudowy ul. Cichego w Pszczynie
1.5. Projekt przebudowy ul. Doświadczalnej w Czarkowie
1.6. Projekt rozbudowy ul. Jasnej w Czarkowie
1.7. Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie
1.8. Projekt przebudowy ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie
1.9. Projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Księżycową
1.10. Projekt rozbudowy ul. Wolności w Piasku
1.11. Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i ul. Gajowej w Pszczynie
1.12. Projekt rozbudowy ul. Wilczej w Studzienicach

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in