Przebudowa dróg gminnych na działkach o nr ew. 1206 i 1429/2 w m. Słońsk

» Notice description

Roboty budowlane branży drogowej
Roboty budowlane branży elektrycznej - wymiana oświetlenia ulicznego
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna: przedmiar robót, STWiOR

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 10:00


» Location

Sikorskiego 15
Słońsk 66-436
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Słońsk
Sikorskiego 15
Słońsk 66-436
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in