Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) dostarczenia, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Systemu,
b) pomocy przy doborze hardware’u niezbędnego do właściwego funkcjonowania Systemu oraz jego konfiguracji,
c) przeprowadzenia testów wdrożonego Systemu,
d) opracowania i dostarczenia instrukcji obsługi wraz z opisem funkcji wdrożonego Systemu,
e) przeprowadzenia szkolenia 3 administratorów oraz 20 kluczowych użytkowników,
f) bieżącej asysty technicznej podczas wdrażania Systemu,
g) świadczenia usług konsultacyjnej przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, mającej na celu rozwiązywanie problemów oraz usuwanie usterek nieobjętych gwarancją.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – został on zamieszczony na serwerze FTP pod adresem ftp://1587.v.tld.pl. Loginy i hasła będą przekazywane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wykonawcom na ich prośbę, którą należy kierować na adres przetargi@aquapark.lodz.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94-208
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
Łódź 94-208
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in