Przebudowa pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi w DS.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pokoi mieszkalnych 3 – osobowych na 2 - osobowe z węzłem sanitarnym w części budynku Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w przedmiarach robót - Załączniku nr 1.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załącznikach:
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia/obmiar,
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 11:00


» Location

Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in