Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa Domu Kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury
w Radwanicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania inwestycyjnego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz w zakresie akustyki/ urządzeń nagłośnieniowych, oświetlenia scenicznego i kinotechniki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in