„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa basenu na terenie miasta Sulejówek”

» Notice description

1.Przedmiot zamówienia polegać będzie na budowie budynku basenu z funkcją szkolno-sportową i rekreacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynków gospodarczych istniejących na działce. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. I.J. Paderewskiego 31. Cała inwestycja będzie realizowana na dz. nr 6, 7, 75, 79, 83, obr. 0045, zgodnie z pozwoleniem na budowę 1/2020 oraz dokumentacją techniczną.
2.Szczegółowy opis zamówienia zawiera:
•projekt budowlany pn.: „Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek”, wykonany przez Art. Factory Biuro projektowe Sp. z o.o. Sp.k, ul. Powstania Styczniowego 4, 39-200 Dębica, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
•projekt wykonawczy pn.: „Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek”, Art. Factory Biuro projektowe Sp. z o.o. Sp.k, ul. Powstania Styczniowego 4, 39-200 Dębica wykonany przez, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
•Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.
3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę nr 1/2020 z dn. 07.01.2020 r. stanowiącą załącznik nr 11A do SIWZ. Zamawiający załącza również Zaświadczenie nr 56/2020 z dn. 17.07.2020 r. o ostateczności i prawomocności decyzji, stanowiące załącznik nr 11B do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in