Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie / zgłoszeniem zakończenia robót w ramach zadania pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

Spacerowa 7
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Morawica
Spacerowa 7
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in