Odnowienie subskrypcji i wsparcia serwisowego skanera podatności

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji i wsparcia serwisowego skanera podatności, w tym :
1.1. Odnowienie Subskrypcji;
1.2. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego;
1.3. Świadczenie Usług Wsparcia Serwisowego;
1.4. Zapewnienie dostępu do Platform e-learningowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ").

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Świętokrzyska 11/21
Warszawa 00-919
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in