Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na realizację zadania pn.:„Budowa ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim na realizację zadania pn. „Budowa ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniem wymaganych zgłoszeń, niezbędnych do realizacji zadania i użytkowania obiektu.
Szczegółowy zakres zamówienia/przedmiot umowy określono we wzorze (projekcie) umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ oraz w koncepcji projektowej – stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Marii Konopnickiej 5
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 5
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in