Dostawa kruszyw 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw, których asortyment i ilości wyszczególnione są w załączniku 1a do SIWZ (pospółka, piasek płukany, kruszywo łamane)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Sand

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
ul. Armii Krajowej
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in