CAŁODOBOWE DOZOROWANIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH W LATACH 2021 – 2022

» Notice description

a) całodobowe dozorowanie i ochrona wszystkich obiektów Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach, w tym kontrola ruchu osobowego i pojazdów (wg ustalonych z Zamawiającym zasad) oraz obsługa urządzeń znajdujących się na portierni (w szczególności centrala p.poż) oraz odpowiednie dysponowanie kluczami – zgodne z procedurą Zamawiającego - CPV 98341140-8
b) całodobowa obsługa kotłowni olejowej wyposażonej w 2 kotły co o mocy: 460 kW oraz 620 kW. Osoby obsługujące kotłownię winni posiadać stosowne uprawnienia do obsługi kotłowni olejowej tj. kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń wytwarzających , przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 kotły parowe oraz wodne na paliwa płynne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1
CPV 50721000-5
c) sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie wokół obiektów DPS w tym również utrzymanie porządku na terenie wyznaczonym do składowania śmieci komunalnych - CPV 90910000-9,
d) koszenie w sezonie letnim trawy na terenie i w obrębie ogrodzenia DPS Radziechowice, strzyżenie żywopłotu przed budynkami mieszkalnymi oraz wykaszanie trawy w przyległym rowie biegnącym wzdłuż drogi południowej przy ul. Wspólnej i wschodniej przy ul. Spacerowej- własnym sprzętem – powierzchnia ok. 2 ha (oprócz terenu byłego gospodarstwa pomocniczego), częstotliwość koszenia terenów zielonych, trzy razy w miesiącu, (co 10 dni),CPV 77314100-5,
e) zimą usuwanie śniegu i lodu z głównych dróg wewnętrznych dochodzących do budynków mieszkalnych, magazynu, terapii zajęciowej, kuchni i podjazdów dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie zabezpieczenie przed poślizgnięciem schodów podjazdów i dróg – CPV 90620000-9
f) pomoc personelowi działów opiekuńczych w nagłych wypadkach, np. próba samowolnego oddalenia podopiecznego itp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.02.2021 | 11:45


» Location

Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
Ładzice 97-561
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
Ładzice 97-561
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in