Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
• Budowa chodnika o szerokości 153 cm (wraz z krawężnikiem i obrzeżem)
przylegającego do jezdni o łącznej długości około 500 m;
• Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych;
• Budowa cieków podchodnikowych;
• Profilowanie istniejących i nowych rowów przydrożnych;
• Wykonanie dwóch przejść dla pieszych w ciągu projektowanego chodnika;
• Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Rozdziale 1 SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.02.2021 | 12:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in