Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ul. Dębowej 17a do 23a w Katowicach oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksu garaży

» Notice description

Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ul. Dębowej 17a do 23a w Katowicach oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksu garaży w zakresie:
1. Roboty ziemne i rozbiórkowe z odwozem - 1060m3.
2. Ułożenie krawężników bet. na ławie betonowej – 276mb.
3. Ułożenie obrzeży bet. na ławie betonowej – 60mb
4. Utwardzenie terenu.
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 35cm – 940m2
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 940m2.
5. Chodnik
 Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm – 40m2,
 Ułożenie nawierzchni z bkb. gr.8cm – 40m2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 09:55


» Location

ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
ul. Józefy Kantorówny
Katowice 40-381
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in