Rozbudowa i modernizacja środowiska eksploatacyjnego systemu Bank Krwi stosowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z wykorzystaniem systemu wysokiej niezawodności.

» Notice description

Rozbudowa i modernizacja środowiska eksploatacyjnego systemu Bank Krwi stosowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z wykorzystaniem systemu wysokiej niezawodności.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 i Formularz Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 10:30


» Location

Marcelińska 44
Poznań 60-354
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Marcelińska 44
Poznań 60-354
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in