Dostawa grysu bazaltowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego. W ramach zamówienia przewiduje się dostawę:
- grys bazaltowy frakcji 2-5 mm w ilości 200 ton.
- grys bazaltowy frakcji 5-8 mm w ilości 800 ton.
Dostawa obejmuje zakup i dowóz w/w kruszyw na bazę materiałową w Cycowie, ul. Rolnicza 3.

Przy wycenie dostawy w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca będzie uwzględniał wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, rozładunkiem i ważeniem.
a) kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła i ze stosunkowo krótkiego okresu produkcji.
b) kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych bez domieszek gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń.
c) materiały kamienne powinny spełniać wymagania PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Cyców
ul. Chełmska 42
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in