Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach operacji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów - etap I”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz robót budowlanych wynikających z wykonanej dokumentacji projektowej w ramach operacji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów - etap I”.
2. Zamówienie swym zakresem obejmuje tereny opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jako etap I.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy autorstwa biura WOD-KAN PROJEKT Wojciech Wartalski. Projektowanie, kierowanie robotami i nadzór, ul. Wiejska 48, 55-200 Oława – załącznik nr 6 do SIWZ,
b) Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną – załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA:
Program Funkcjonalno-Użytkowy sporządzony został dla kompletnego zamierzenia Zamawiającego. Należy go wykorzystać odpowiednio do będącego przedmiotem przetargu – etapu I.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 10:00


» Location

Domaniów 56
Domaniów 55-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Domaniów
Domaniów 56
Domaniów 55-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in