Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach

» Notice description

W ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach przewidziano do realizacji następujący zakres robót:
Część 1 zamówienia – roboty budowlane
1.1.Roboty rozbiórkowe,
1.2. Wywozy gruzu,
1.3. Wykopy,
1.4. Fundamenty,
1.5. Roboty odtworzeniowe,
1.6. Stolarka okienna i ślusarka,
1.7. Elewacja-prace przygotowawcze,
1.8. Docieplenie ścian zewnętrznych i elewacji,
1.9. Rusztowania,
1.10.Dach,
1.11.Roboty towarzyszące.
Część 2 zamówienia – instalacja centralnego ogrzewania
1.1. Branża sanitarna
1.1.1.Roboty demontażowe ogólnobudowlane,
1.1.2.Źródło ciepła – kotłownia na pellet,
1.1.3.Technologia kotłowni,
1.1.4. Odbiory, oznakowania i zabezpieczenia p.poż.,
1.1.5. Instalacja c.o.,
1.1.6. Roboty montażowe c.o.,
1.1.7. Roboty wykończeniowe – ogólnobudowlane (kotłownia),
1.1.8. Instalacja wod.-kan. w kotłowni i zapleczu,
1.2. Branża elektryczna
1.2.1.Montaż rozdzielnic,
1.2.2.Oświetlenie,
1.2.3.Oprawy oświetleniowe,
1.2.4.Gniazda,
1.2.5.Instalacja odgromowa,
1.2.6.Pomiary,
1.2.7.Uzupełnienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Niepodległości 7
Kodrąb 97-512
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kodrąb
Niepodległości 7
Kodrąb 97-512
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in