Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6, 6A, 6B i 6C do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

Pl. Kościuszki 2
Aleksandrów Łódzki 95-070
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Aleksandrów Łódzki
Pl. Kościuszki 2
Aleksandrów Łódzki 95-070
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in