Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy drogi gminnej nr 601681K – ul. Zachodniej w Zabierzowie

» Notice description

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, pozyska uzgodnienia i decyzje umożliwiające realizacje inwestycji oraz będzie pełnił nadzór autorski dla zadania pn .:
Rozbudowa drogi gminnej nr 601681K – ul. Zachodniej w Zabierzowie.
Opis przedmiotu zamówienia określa:

a) załącznik nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in