Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6, 6A, 6B oraz 6C do SIWZ. Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6-13 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury zamieszczonych w załącznikach nr 6-13 – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 14

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 12:15


» Location

pl. Słowiański 5
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Miasto Malbork
pl. Słowiański 5
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in