Wyceny nieruchomości

» Notice description

Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Ruda Śląska bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne między innymi w celu: ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, nabycia, zbycia, regulacji stanów prawnych, zniesienia współwłasności, ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, służebności gruntowych/przesyłu, wypłaty odszkodowań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:00


» Location

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Building management
  • Building maintenance services
  • Cleaning services
  • Grounds maintenance
  • Purchase, sale and rental of property

» Buyer data

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in