Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 10 części.


Główny kod CPV: 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowy kod CPV: 45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45.33.30.00-0 – roboty instalacyjne gazowe


2.2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1: ul. Kapelanka 24a/1 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 28.002,54 zł;
Część 2: ul. Kobierzyńska 218b/14 wg Załącznika nr 11 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 30.890,52 zł;
Część 3: ul. Komuny Paryskiej 3/33 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 40.370,92 zł;
Część 4: ul. Komuny Paryskiej 3/31 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 32.464,22 zł;
Część 5: ul. Komuny Paryskiej 3/26 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 38.690,32 zł;
Część 6: ul. Kobierzyńska 218c/1 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 28.786,62 zł;
Część 7: ul. Kamionka 3/10 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 47.705,92 zł;
Część 8: os. Przy Arce 9/6 wg Załącznika nr 17 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 48.148,24 zł;
Część 9: os. Kazimierzowskie 25/2 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.954,77 zł;
Część 10: os. Na Stoku 19/11 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.801,79 zł.

UWAGA!
Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:
– Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
– Załączniki Nr 10-19 do SIWZ - Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 09:45


» Location

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in