Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w roku 2021 z podziałem na 5 części

» Notice description

1. Nazwa zamówienia: „Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław i RDW Włocławek w roku 2021 z podziałem na 5 części”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni został określony w załącznikach 13 a – 13 e do SIWZ.
3. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów stosownie do części na którą Wykonawca składa ofertę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 09:45


» Location

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in