Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru nad robotą budowlaną obejmującą realizację zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem nadzoru jest nadzór nad wykonaniem dokumentacji, dostawą i montażem instalacji OZE zlokalizowanymi na nieruchomościach prywatnych należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice w następującym zakresie:
1) instalacji solarnych - 44 szt.,
2) instalacji fotowoltaicznych - 202 szt.,
3) pomp ciepła c.w.u. - 30 szt.,
4) pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. - 31 szt.,
5) instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet - 31 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 09:00


» Location

Rynek 19
Sośnicowice 44-153
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Sośnicowice
Rynek 19
Sośnicowice 44-153
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in