Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, polegająca na nadzorze oraz zarządzaniu zadaniami realizowanymi w ramach Operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie – część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawca będzie wykonywał, zgodnie z zawartą umową, obowiązki Inżyniera oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz z warunkami zawartymi w umowach z wykonawcami zadań.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Kilińskiego 25a
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25a
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in