Dostawa sprzętu do pracowni dydaktycznych samochodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pracowni dydaktycznych samochodowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe
określona jako: Część 1, Część 2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in