Budowa ul. Kadetów w Białych Błotach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Kadetów w Białych Błotach.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane , ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych .
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno -budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Białe Błota
Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in