Dostawa książek na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 2a - 2f. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i/lub2f do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsc wskazanych w załącznikach 2a-2f. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in